Riit

VARJUALUSED on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri stuudiumi esimese kursuse jooksul tehtud projektid – katsetused ruumi, vormi ja materjaliga inimkeha skaalas.

23. augustil 2019 avasid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna teise kursuse tudengid EKA esisel haljasalal Põhja puiesteel puuriidast inspireeritud ja puidust ehitatud varjualuse, mis pakub võimalust tänavamelu eest peitudes ümbritsevat jälgida. Objekt jäi linnakodanikele ja külalistele järele proovimiseks kuni 4. oktoobrini.

Varjualuse idee autori, teise kursuse arhitektuuritudengi Johann Ortin Õuna sõnul lähtub objekti idee sellest, et varjualuse ruumi loomiseks kasutatav puit on asetatud ühes suunas. “Lähtepunktiks oli argiobjekt, millele muidu väga tähelepanu ei pöörata – tavaline puuriit. Materjali ladumise suund annab ruumile liikuvust ja elu, valitud tehnika laseb luua peidupaiku ja tekitada avatud alasid,” selgitas Õun.

Tudengeid juhendanud arhitektuuribüroo Arhitekt Must arhitektide Alvin Järvingu ja Ott Alveri sõnul keskendusid nad sel korral eriti just varjualuse materjalile – puidule, suunates tudengeid mõtestama materjalivalikust tulenevaid disainiotsuseid ja uurima materjali formaatidest ja mahtudest tulenevaid ehitusmeetodeid: “Varjualune RIIT on eksperiment, mis muuhulgas püstitab küsimuse, millised eelised võiks olla kohalikul, töötlemata ning taastuval materjalil kaugemalt transporditud keerukate materjalide ees.” 

Puidust installatsiooni sisse tekib erineva pikkusega puitprusside kasutamise tõttu põnev avade ja peidupaikadega liigendatud ruum. Varjualust iseloomustab ka teatud vabadus: selle üksikuid detaile ja fragmente võib asendada, ilma et teose üldilme sellest oluliselt muutuks. Varjualune kerkis EKA ette kaheksa päevaga, ehitusmeeskonda kuulus 15 arhitektuuritudengit. 

EKA koduleht 

Aasta
Materjal
Märkused
Asub ajutiselt linnahalli kõrval