Kohanemine

„Kohanemine” on kohaspetsiifiline installatsioon AS Utilitase jahutussüsteemil Maakri kvartalis,. Teos soovib sulanduda keskkonda ja kõnetada piirkonna arhitektuurseid materjale ja vorme nii kaasajast kui ka minevikust. Maakri kvartali kõrghoonete klaaspinnad on tugevas kontrastis paekivimaterjaliga, mis kunagi oli sealsete vanemate hoonete ja paljude arhitektuurimälestisteks loetud hoonete peamiseks ehitusmaterjaliks. Siinses piirkonnas tuleb kõige eredamalt Tallinna linnaruumis esile peegeldav anorgaaniline klaaspind koos orgaanilise paekiviga, kivimiga, mis on kujunenud siinsetes meredes elanud organismide elutegevuse kaasabil. Kontrast kahe materjali vahel tekitab nihestatud dialoogi, mida installatsioon ka endas kannab, vaadeldes neid muutusi inimtekkelise keskkonna loomisel ja arheoloogilisel vaatlusel. Arhitektuursetele materjalidele lisaks on installatsioonis olulisel kohal ka kõrgusesse kasvav mets-viinapuu, mis hakkab installatsiooni enda kasvulavaks kasutama. Piirkonnas pole just väga palju rohelust, mistõttu roheluse toomine siinse installatsiooni kaudu on oluline lisandus, rikastamaks sealset keskkonda.

Tallinna koduleht