Lugeja

VARJUALUSED on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri stuudiumi esimese kursuse jooksul tehtud projektid – katsetused ruumi, vormi ja materjaliga inimkeha skaalas.

EKA koduleht 

 

Aasta
Materjal
Märkused
Pärast linnas eksponeerimist on varjualused viidud Pedaspeale Lahemaal.