Liikidevaheline ristmik

„Liikidevaheline ristmik" on Tallinna mitteinimestest asukatele loodud maamärk, mis loodi 2022. aastal toimunud Putukaväila installatsioonivõistluse raames. Installatsioon ühendab Akadeemia tee vastaskülgedel olevad puud, viidates Putukaväila katkestatusele ja sümboliseerides erinevate elusolendite vajadust turvaliselt teed ületada. Taimne varikatus on soodne kasvuala samblikele. See tagab struktuuri kasvamise ajas ning tuletab pidevalt meelde linnaasukate liigilist mitmekesisust, kellega inimesed lisaks ühisele ruumile ka vastastikkust vastutust ja hoolitsust jagavad.

Putukaväila koduleht