Halastajaõde

„Halastajaõde“ on 1939. aastal valminud dekoratiivskulptuur, selle autor on kujur Aleksander Kaasik (1908–1994). Tõnismäe ja Hariduse tänava vahele ehitati mitmes järgus raviasutuste kompleks, kus tegutses apteek ja mitmesugused ravikabinetid. Meditsiiniõde kujutav dolomiidist skulptuur asus kompleksi Hariduse tänava poolse sissekaäigu kohal varikatusel. 2006. aastal tabas figuuri katuselt tulnud lumevaring, mille tagajärjel kukkus kuju alla ja purunes tükkideks. Skulptuur viidi restaureerimisele, ent tagasi algsele kohale pole see jõudnud.