Lamav piison

Pargiskulptuur „Lamav piison“ valmis 1981. aastal, teose autor on skulptor Enn Roos (1908–1990). Magavat piisonit kujutav skulptuur on tahutud punakashallist graniidist, see on asetatud samast materjalist nelinurksele alusele. Üldistatud kompositsioonis joonistuvad välja turjaka piisoni stiliseeritud detailid. 

Enn Roos on inimfiguuride kõrval loonud ka ilmekaid loomaskulptuure. Hirvepargis on Roosi loomingust veel trepimademel paiknev „Karu“, mis valmis 1939. aastal.  

Hirveparki hakkas juba 19. sajandi teisel poolel rajama sakslaste asutatud Eestimaa aiandusselts. Sinna istutati Riiast ja Peterburist saadud leht- ja okaspuid ning mitmesuguseid taimi. 1912. aastaks oli Hirvepark Tartu Ülikooli botaanikaaia kõrval Eesti kõige liigirikkam aed. 1930ndatel pargiala laiendati ning park avati linnarahvale.

Aasta
Tüüp
Materjal
Mälestis