Tallinna vanalinna kaart

Tallinna vanalinna kaart Viru ja Aia tänava nurgahoone otsafassaadil on Tallinnas üks väheseid supergraafikatehnikas monumentaalmaale, mis on säilinud ja heas seisukorras. Teose autor on teatrikunstnik Vadim Fomitšev (s 1953). Kompositsioon kujutab vanalinna all-linna kaarti, millest mõlemal poolel seisavad keskaegsetes rõivastes noormees ja neiu. Kaardi kohal on tekst „Vana Tallinn“.

Eesti supergraafikat uurinud Anna-Liiza Izbaš on nähtuse kohta kirjutanud: „Nõukogude Eestisse jõudis supergraafika 1970. aastate teisel poolel, mil ilmusid esimesed supergraafikad hoonete interjööridesse. Välis­fassaadidele hakati läänelikke dekoratiivmaalinguid tegema 1980. aastatel. Supergraafika kavandamisel ei lähtutud enamasti linnaruumi miljööst ega ka hoone üldisest arhitektuurilisest ilmest. Justkui suuremõõtmelise plakatina hoone otsaseinale maalitud kulunud supergraafikat värskendati või asendati vastavalt vajadusele uuega. Teostamiseks vajaminev tehnika renditi linna ametiasutustelt. Värvidest kasutati neid, mida linnavalitsuses või kujundustöödega tegelevates ettevõtetes saada oli. Kehv värvide kvaliteet ja muutlikud ilmastikutingimused on ka üks põhjus, miks nõukogude supergraafika praeguseks suures osas hävinud on.“