Lummavad kohtingud

„Lummavad kohtingud“ on kollektsioon mängulisi ruumilisi etüüde, mille eesmärk on soodustada laste ja täiskasvanute, kunstihuviliste ja koerte, vihmausside ja vanaemade kohtumisi; kutsuda üles peitusemängule, kõdunemisele, passimisele, snäkile, lilleõie nuusutamisele, pesa tegemisele. Selle ruumi eesmärk ei ole mitte efektiivsus, vaid võimaluste loomine inimeste ja mitteinimeste, ka materjalide, lähedaste suhete tunnetamiseks. 

Tampsavi, muld, taimed, betoonitehaste ülejäägid ja tootmispraak ilmnevad ootamatutes olukordades, et tekitada elevust nii inimestes kui ka mitteinimestes. Iga väikese ehitise eesmärk on kutsuda üles materiaalsetele katsetustele: kuidas innustada taimi kasvama tampsavist seinas; milline on betoon, mille kurrud ja õnarused meelitaksid ligi pesategijaid; milline on putukate ja inimeste ühine linnaruum; kuidas võiksid vihmavesi ja savisein koos toimida? Nende ja teistegi küsimuste kaudu vaatleme ehitusmaterjalide laiemat potentsiaali, mis on nüüdisarhitektuuri üks olulisim teema. 

Suures osas avaliku tampsavi töötoas valminud „Lummavad kohtingud“ on lõbus vormimäng, kutse tegevusele, avastamisele ja liikidevahelisele seiklusele.

Arhitektide Liidu koduleht 

Aasta
Omanik
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum