Mälestusmärk Volta tehase töölistele

2021. aastal hakati Põhja-Tallinnas endise Volta tööstuspiirkonna alale rajama Volta elu- ja ärikvartalit. Aastakümneid suletud olnud tehase alalt ilmus ehitustööde käigus lagedale väike park koos punamonumendiga. Teises maailmasõjas Nõukogude poolel võidelnud Volta masinatehase töölistele pühendatud mälestusmärk püstitati ligikaudu 1970ndate keskel. Tegemist on lakoonilise paeplaatidest tahukaga, millel on tekst „Igavene kuulsus tehase töölistele, kes andsid oma elu võitluses meie Nõukogude kodumaa eest Suures Isamaasõjas aastail 1941–1945“ ja mitukümmend nime, millest enamus on eestipärased. Tahukas seisis keset kiviplaatidega sillutatud platsi, mida piiras ühest küljest venekeelse tekstiga paekivist ehispiire. Platsil olid pingid ning seda ümbritses kõrghaljastus. Monument lubati retroelemendina uue keskuse hoovialale alles jätta. Kas seda tehakse, arvestades Ukraina sõjaga esile kerkinud vastumeelsust Nõukogude monumentide vastu, näitab aeg.